Bodemsoorten

SOORTEN BODEM

In Vlaanderen komen 3 bodemsoorten voor :

 • Zandgrond
 • Leemgrond
 • Kleigrond

Deze komen slechts zelden 100 % in pure vorm voor, meestal hebben we te maken met een tussenvorm waarin dan bijvoorbeeld “zand”  het hoofdbestanddeel is.

 

Zandgrond :

De naam ‘zand’ refereert naar de grootte van de gronddeeltjes waaruit hij bestaat.  Zanddeeltjes hebben een groter kaliber dan leem of klei.

Doordat de deeltjes (relatief) groot zijn, bevinden zicht tussen de deeltjes ook heel wat ‘lege ruimtes’.  Dit heeft enkele voor- en nadelen :

 • De grond is luchtig en bevat veel zuurstof waardoor wortels goed ontwikkelen.
 • De grond heeft een groot drainerend vermogen.
 • Snelle opwarming in de lente.
 • Groot drainerend vermogen laat beschikbare water snel verdwijnen bij droogte.
 • Houdt moeilijk voedingsstoffen vast.

Leemgrond :

Leemgrond wordt als de middenweg beschouwd tussen zand en klei.  Het bezit zowel de voordelen als de nadelen van die beide uitersten, maar dan minder uitgesproken.  In onze streek vinden we leemgrond vooral terug rond Oudenaarde – Geraardsbergen.

 • De grond houdt beter water vast dan zandgrond.
 • Voedingsstoffen worden beter vastgehouden dan bij zandgrond.

Klei :

Kleigrond heeft zeer fijne gronddeeltjes, waardoor het zeer compact en kneedbaar aanvoelt.  De lege ruimtes tussen de gronddeeltjes zijn zeer klein.  Klei vinden we terug boven de lijn Antwerpen – Brugge, en in de ruime Rupelstreek (Temse, Tielrode, Steendorp, Hemiksem, Boom,…).

 • Kleigrond houdt zeer goed water en voedingsstoffen vast, ook bij droogte.
 • Trage opwarming in de lente.
 • Door de grote compactheid is kleigrond lastig te bewerken.
 • Bij aanhoudende droogte wordt de grond keihard, terwijl bij veel regenval het water slechts moeizaam in de bodem dringt.

 

MET WELKE BODEM HEBBEN WE TE MAKEN?

Met onderstaande methode kan je snel bepalen waaruit de bodem op een werf bestaat.
Dit is uiteraard niet even accuraat als een analyse in een labo, maar het geeft wel een goede indicatie.

 

Boomkwekerij Zele : Veldeken 44, A bus 2, 9240 Zele | Tel. : 052 44 94 19

Boomkwekerij Zelzate : Akker 18, 9060 Zelzate 

BTW: BE 0685.495.634

© Greentraders 2020 | Disclaimer | webdesign Nonius bvba

FIT_EntiteitslogoVerticaal_EN
Vignet MPS-ABC NL-800601