Gazonaanleg

Enkele belangrijke tips :

 • Wordt de volledige tuin (her)aangelegd, voer dan alle ruwe grondwerken uit bij de start van het project.
 • Hou er rekening mee dat bij een nieuwbouw de ondergrond vaak verdicht is door het gebruik van machines bij de bouwwerken. Enkele steekproeven nemen vermijdt ellende achteraf!
 • Aanleggen van gazons doe je best pas als laatste werk. Voer eerst alle andere werken in de tuin uit (verhardingen, constructiewerken, beplantingen,…
 • Gazon kan zowel in het najaar als het voorjaar gezaaid worden. Zaaien in het najaar heeft als extra voordeel dat er geen onkruid zal opschieten tot het voorjaar.  Bij inzaaien in het voorjaar kan de grond vooraf behandeld worden om onkruidgroei te vermijden.
 • Gazonmatten plaatsen kan het hele jaar door, behalve bij vorst of aanhoudende hitte/droogte.
 • Zorg er voor dat de gazon steeds afhelt, weg van de woning.
 • Is dit niet mogelijk, voorzie dan ruime afvoergoten of bezinkzones aan de rand.
 • Een gazon mag nooit helemaal vlak zijn. Zorg er voor dat het midden van de gazon steeds een beetje hoger dan de randen ligt om plassen te voorkomen bij hevige regenval.

STAP 1 :     DE BESTAANDE TOESTAND AANPAKKEN

Braak terrein :

 • Meestal te vinden bij nieuwbouw.
 • Dikwijls slechte of bedenkelijke grondkwaliteit waardoor extra grondverbetering en bemesting nodig is.
 • Maai en verwijder alle onkruiden, behandel het volledige terrein met een kortwerkend herbicide om hergroei te verhinderen.
 • Verwijder zoveel mogelijk eventueel aanwezige stenen en/of bouwafval.

Beplanting :

 • Rooi alle nodige beplantingen, inclusief alle mogelijke wortels.
 • Laat zeker geen boomstronken in de bodem zitten! Na verloop van tijd rotten ze weg en zullen ze plaatselijke verzakkingen veroorzaken in de nieuwe gazon.
 • Beplantingen worden doorgaans minder goed bemest dan gazons. Voorzie de oppervlakken waar beplanting werd verwijderd dan ook van extra bodemverbetering en/of bemesting.

Gazon

 • Een bestaande gazon verwijderen of onderwerken?

 

VERWIJDEREN :

   • Geniet steeds de voorkeur indien mogelijk.
   • Best uitvoerbaar met een zodensteker (gazoncutter)
   • Voer de zoden af naar een erkende stortplaats. Ze ter plaatse onderwerken resulteert immers in verzakkingen naderhand.
   • Voordelen : Onkruiden 100 % weg, niveau verlaagt 2 cm waardoor compost kan worden toegevoegd.

ONDERWERKEN :

   • Enkel aan te raden indien verwijderen niet mogelijk is en de bestaande gazonmat eerst werd geverticuteerd.
   • Behandel de bestaande gazon met een kortwerkend bladherbicide.
   • Controleer na 1 week en behandel zo nodig nogmaals om alle resterende onkruiden uit te schakelen.

STAP 2 :     GRONDBEWERKINGEN

 

Ruw grondwerk :

 • Aan- en afvoer van grond, diepspitten, uitwerken van grondprofielen,…
 • Uit te voeren bij de start van de werken

 

Bodemverbetering – meststoffen – TerraCottem:

 • Uit te spreiden vóór het frezen van de grond.
 • Voor een gewone grond volstaat een laag van 2 cm compost, voor een arme grond kan 3 of 4 cm gebruikt worden.
 • VertaSol, TerraCottem en meststoffen verdelen volgens de doseringen opgegeven door de fabrikant.

Frezen:

 • Langzaam frezen zal de grond beter verkruimelen en de toegevoegde grondverbetering en/of meststoffen beter verdelen.
 • Frees zo diep mogelijk. 2x frezen is geen overbodige luxe. Gras wortelt voor een groot deel tot 10 cm diep, maar gaat ook vlot tot 20 cm diep.  Bij droogte zijn deze wortels van levensbelang.
 • Wordt een bestaande grasmat ingefreesd, dan is een overtopfrees te verkiezen boven een gewone frees. Door de tegengestelde draairichting zal het grootste deel van de bestaande gazonmat ondergewerkt worden, met slechts een minimum aan grasplukjes aan de oppervlakte.


Rotoreggen:

 • Een rotoreg is multifunctioneel. Gebruik ze dan ook ten volle:
  • Plaatselijk egaliseren : de roterende messen verkruimelen en verdelen de grond egaal onder de machine.
  • Verdichten : doordat het gewicht van de rotoreg hoofdzakelijk rust op de rol achteraan, verdicht deze de grond die door het frezen verlucht werd.
  • Grondverzet : Oneffenheden in het grondprofiel kunnen door de rotoreg grotendeels weggewerkt worden door te ‘spelen’ met de nivelleringsplaat.
  • Goed rotoreggen kan veel tijd besparen op het manueel vlakrijven, vooral wat betreft grondverzet.

Manueel rijven :

 • De laatste oneffenheden worden manueel uitgewerkt met een gazonrijf.
 • Verwijder meteen alle steentjes en plukken gras die in de rijf blijven steken.
 • Tip : draai de rijf met de tanden omhoog en je verkrijgt een mini-nivelleringsplaat die snel kleine oneffenheden weg kan werken.

 

STAP 3 :     BEZAAIEN  /  GAZONMATTEN PLAATSEN

 

Kies het juiste mengsel :

 • Analyseer de situatie en het beoogde effect, kies vervolgens een passend mengsel. Elk degelijk merk heeft vergelijkbare mengsels, maar als verdeler van Barenburg geven wij hierbij enkele beschikbare voorbeelden :

Bezaaien

 • Zaaidichtheid : tussen 2.5 en 3.5 kg/are (zie verpakking).
 • Verdeel het graszaad in 2 en zaai steeds in 2 richtingen, zo wordt het zaad egaal verdeeld
 • Vermijdt zaaien bij veel wind of een verwachte droge periode.
 • Rijf het graszaad oppervlakkig in met een gazonrijf.
 • Rol de volledige oppervlakte aan met een gazonrol.
 • Wordt regen voorspeld dan rol je best niet aan. Een fikse regenbui op een gerolde grond zal het graszaad deels wegspoelen.

Gazonmatten plaatsen

 • Plaats de verschillende rijen gazonmatten steeds in een soort van halfsteensverband. Dit hoeft niet perfect te zijn, het restant van de laatste gazonmat op een rij kan meestal gebruikt worden als aanzet voor de volgende rij.

 • Plaats de afzonderlijke matten steeds zo goed mogelijk tegen elkaar aan. Een tuinhark is hiervoor een handig hulpmiddel

 • Vermijdt rechtstreeks contact met de grond en gebruik daarom steeds planken. Ze verhinderen oneffenheden en drukken meteen ook de grond aan.

 • Gebruik geen stukjes gazonmat, kleiner dan 20 cm breed. Deze stukjes wortelen moeilijk en kunnen snel verdrogen.
 • Sproeien is een absolute vereiste ! Bij vochtig en fris weer kan gewacht worden tot wanneer alle gazonmatten geplaatst zijn, maar bij warm en/of droog weer moeten de afzonderlijke matten meteen na plaatsing uitvoerig bewaterd worden.

 

STAP 4 :     NAZORG

 

 • Ingezaaid gazon
 • Najaarsgazon : betreding zoveel mogelijk vermijden tot het voorjaar. Bladafval en sneeuw kunnen gerust blijven liggen in de winter.
 • Voorjaarsgazon : Onkruid NIET manueel verwijderen.  Door het uit trekken zullen de wortels van het jonge gras te erg beschadigd worden.  80 % Van alle onkruiden zal automatisch verdwijnen na enkele maaibeurten.
 • Eerste maaibeurt pas uitvoeren wanneer het gras +/- 10 cm hoog is. Maai het af tot 6 cm, bij de volgende beurt tot 5 cm en zo steeds lager.  Door het gras eerst lang te laten wordt een diepere wortelgroei gestimuleerd.
 • Kale stukken bijzaaien kan eender wanneer, zolang de weersomstandigheden niet extreem zijn.
 • Eventuele nog aanwezige onkruiden NIET met een chemisch middel behandelen gedurende het eerste groeiseizoen om verzwakking te vermijden.
 • Gazonmatten
 • Bij ontbreken van regen dient ongeveer 3 weken regelmatig gesproeid te worden. Tenzij zich aanhoudende droogte voordoet wordt daarna best niet meer gesproeid om een diepere wortelgroei te stimuleren.
 • Eerste maaibeurt mag gebeuren na +/- 2 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Maai net zoals bij een ingezaaide gazon eerst op de hoogste stand, nadien steeds korter.

Boomkwekerij Zele : Veldeken 44, A bus 2, 9240 Zele | Tel. : 052 44 94 19

Boomkwekerij Zelzate : Akker 18, 9060 Zelzate 

BTW: BE 0685.495.634

© Greentraders 2020 | Disclaimer | webdesign Nonius bvba

FIT_EntiteitslogoVerticaal_EN
Vignet MPS-ABC NL-800601