Privacy

ADM Greentraders bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

 

Contact info:
ADM Greentraders bv
Veldeken 44, A bus 2, B-9240 Zele

Mail: info@greentraders.be

Tel: +32 52 44 94 19

 

De verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens:

ADM Greentraders verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens zelf aan ons bezorgt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam en BTW-nummer

– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Andere gegevens die door u werden aangereikt.

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens:

Wij hebben geenszins de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming heeft van één van beide ouders of voogd. We zijn echter niet in de mogelijkheid te controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan om de online activiteiten van hun kinderen te begeleiden, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u weet hebben van een -16 jarige waarvan wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@greentraders.be , zo kunnen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

ADM Greentraders bv gebruikt uw persoonsgegevens voor onderstaande:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promofolders.

– Om u de mogelijkheid te geven een persoonlijk account aan te maken op onze website.

– Om u te contacteren via telefoon of mailing bij het uitvoeren van onze diensten.
– Om goederen en diensten bij u aan te leveren.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

ADM Greentraders bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren genoemd in deze privacyverklaring.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

ADM Greentraders verkoopt geen van uw persoonlijke gegevens aan derden en zal deze gegevens uitsluitend delen met een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U behoudt steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ADM Greentraders bv. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u steeds bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens sturen naar info@greentraders.be. Wel vragen wij bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen ter controle van uw identiteit. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, rijksregisternummer en ook de strook met nummers onderaan zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de 4 weken.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens.

ADM Greentraders BV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde wijziging , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw persoonlijke gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@greentraders.be .

Boomkwekerij Zele : Veldeken 44, A bus 2, 9240 Zele | Tel. : 052 44 94 19

Boomkwekerij Zelzate : Akker 18, 9060 Zelzate 

BTW: BE 0685.495.634

© Greentraders 2020 | Disclaimer | webdesign Nonius bvba

FIT_EntiteitslogoVerticaal_EN
Vignet MPS-ABC NL-800601